Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 26

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2000

Περιέχει:

‒ Ὁ Ἀντίχριστος πρὸ τῶν Πυλῶν 


‒ Συνοδικὴ Ἔγκρισις τῆς Ἀπαντητικῆς Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀττικῆς Ματθαίου πρὸς τὸν ἐκπεσόντα εἰς τὴν Νεοεικονομαχίαν πρώην Κιτίου Ἐπιφάνιον 


‒ Θέωσις ὡς ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς δημιουργίας μας (5η συνέχεια) 


‒ Ὁ Νηπιοβαπτισμός 


‒ Τὸ Ἄδοξον Τέλος τοῦ Κινήματος τῶν Φλωρινοσεραφειμικῶν