Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 27

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2000

Περιέχει:

‒ Ἡ Παγκόσμιος Δικτατορία τοῦ Ἀντιχρίστου 


‒ Θέωσις ὡς ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς δημιουργίας μας (6η συνέχεια) 


‒ Ὁ Νηπιοβαπτισμός (2α συνέχεια) 


‒ Ἀνθρωπομορφικαί, Ἀνθρωποπαθεῖς, Ἀνθρωποπρεπεῖς, Ἀνθρωποειδεῖς ἐμφανίσεις (ὁράματα) τοῦ Θεοῦ, Ἀγγέλων κ.λπ. εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τὴν Ὑμνολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ (4η συνέχεια) 


‒ Οἱ Νεοειδωλολάτραι συνεχίζουν τὴν Ἀναβίωσιν τοῦ Δωδεκαθέου 


‒ ΟΧΙ εἰς τὸν Πρόδρομον τοῦ Ἀντιχρίστου, τὸν Πάπα