Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 29

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2001

Περιέχει:

‒ Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου 


‒ Ἀντιστεκόμαστε στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα 


‒ Ἡ Παναγία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου 


‒ Οἱ Νεοεικονομάχοι πιστεύουν ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἀναστήθηκε μόνον σωματικῶς ἀλλὰ καὶ ψυχικῶς


‒ Τὸ Ἀπερίγραπτον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Εἰκονογράφησις τῶν Προφητικῶν Ὁράσεων 


‒ Ἡ Ἑλλάδα στὴν Παγκόσμια Παπικὴ Κυριαρχία