Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 33

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2001

Περιέχει:

‒ «Οἱ Ὀρθόδοξοι» Σέρβοι Φράγκεψαν γιὰ τὰ καλά 


‒ Οἰκουμενικὴ Χάρτα: Ὁ Δωδεκάλογος τῆς Συνεργασίας 


‒ Λίβελλος πρὸ τοῦ Βαπτίσματος ἀπαιτεῖται ἀπὸ τοὺς προσερχομένους εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν Ἀρμενίους καὶ Ἰακωβίτας 


‒ Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ ἡ Ἀλήθεια διὰ τὸ Μονοτονικόν (συνέχεια) 


‒ Τὸ Ἄδοξον Τέλος τοῦ Κινήματος τῶν Φλωρινοσεραφειμικῶν