Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 37

Ἰούλιος – Αὔγουστος 2002

Περιέχει:

‒ Οἰκουμενισμός, Ἡ Πανθρησκεία τοῦ Σατανᾶ καὶ ἡ Νεοειδωλολατρεία 


‒ Ἡ Ἀπόφασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διὰ νὰ Βαπτίζωνται οἱ Αἱρετικοὶ Παπικοί, Πανορθόδοξος Σύνοδος 1755 


‒ Ἡ Βυζαντινὴ Τέχνη ἀπεικονίζει καὶ Ἁγίους καὶ Ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησίας 


‒ Ἡ Πρώτη Ἄμεσος Ἀντίδρασις κατὰ τοῦ Ἀναθεματισμένου Παπικοῦ Νέου Ἡμερολογίου κατὰ τὴν Στιγμὴν τῆς Συνεδριάσεως τὸν Ἰούνιον τοῦ 1923 


‒ Ἡ Ὀρθοδοξία κρατάει Ζωντανὸ τὸν Ἑλληνισμό