Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 5

Μάρτιος – Απρίλιος 1997

Περιέχει:

‒ Ὁ Θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τῶν Αἱρέσεων ἀνὰ τοὺς Αἰῶνας 


‒ Ἡ τρίτη Συνοδικὴ Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος, ὑπ᾽ ἀριθμ. 35/19-2-1997, τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. κατὰ τῆς Νεοεικονομαχικῆς Αἱρέσεως 


‒ Τί πρέπει νὰ διδάσκωνται καὶ νὰ πράττουν οἱ Ὀρθόδοξοι κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας


 ‒ Ἡ Ζωηφόρος ἐκ τοῦ Τάφου Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ 


‒ Ὁ Κλῆρος εἰς τὸν Ἀγῶνα τοῦ 1821 


‒ Οἱ Ἑβραῖοι παραμένουν Ἀμετανόητοι, Οἱ Ἕλληνες ὅμως τί κάνουν;