Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΗ 6-7

Μάϊος – Αὔγουστος 1997

Περιέχει:

‒ Ὁ Κήρυκος Κοντογιάννης Βλασφημεῖ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. 


‒ Καταγγέλεται ὡς Λαοπλάνος ὁ πρώην Πειραιῶς Νικόλαος 


‒ Οἱ Αἱρετικοὶ Νεοεικονομάχοι κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἔγγραφον ὁμολογίαν εἶναι ΕΚΤΟΣ Ἐκκλησίας 


‒ Ὁ Ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ματθαῖος ὁ Α´ 


‒ Ἡ Δικαστικὴ Καταδίκη τῶν Νεοειονομάχων εἰς τὴν τοπικὴν ἐφημερίδα «ΚΗΡΥΚΑΣ» τῆς Λαρίσης, 19 Αὐγούστου 1997


 ‒ Ἡ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου


 ‒ Δικαστικὴ Ἀπόφασις Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Κατερίνης κατὰ τῶν Νεοεικονομάχων, Ἀριθμὸς 236/1997


‒ Διατί ὁ Ἑβραιοσιωνισμὸς ἐξέλεξεν ὡς Σύμβολόν του τὸν Ἀριθμὸν τοῦ Ἀντιχρίστου ΧΞΣΤ´ ἢ 666 


‒ Τὸ Χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου “666” 


‒ Περὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ