Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 9

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1997

Περιέχει:

‒ Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος: Διὰ μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου θὰ καταργήσουν τὴν Ὀρθοδοξίαν 

 

‒ Ὄχι στὶς Ἠλεκτρονικὲς Ταυτότητες 

 

‒ Ἔξυπνες Κάρτες στὶς Τσέπες μας 

 

‒ Φορο…ταυτότητα γιὰ ὅλους (ἀναδημοσίευσις ἄρθρου τῆς ἐφημερίδος «Ἔθνος» 18.8.97) 

 

‒ Βιοφακέλωμα 

 

‒ Ἡ Ἁγία Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος: Τὸ Σύμβολον τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος (Ἐπιστολὴ Ἐπισκόπου Βρεσθένης Ματθαίου 8.9.1937) 

 

‒ Ὁμοιότητες Παλαιῶν καὶ Νέων Εἰκονομάχων