ΑΡΧΙΚΗ / ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗΤΑΡΙΟΝ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

περιέχον τὰς καθ᾽ ἡμέραν προσευχὰς καὶ ἀκολουθίας τῆς ἑβδομάδος
Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος (Μητρόπουλος )

ΕΚΔΟΣΙΣ Α´
Ἀθῆναι, 23 Ἀπριλίου 1999

ΕΚΔΟΣΙΣ Β´
Θεσσαλονίκη, 6 Ἰανουαρίου 2014

ΕΚΔΟΣΙΣ Γ´
Θεσσαλονίκη, 15 Αὐγούστου 2018

ΕΚΔΟΣΙΣ Α´
Ἀθῆναι

23 Ἀπριλίου 1999

ΕΚΔΟΣΙΣ Β´
Θεσσαλονίκη

6 Ἰανουαρίου 2014

ΕΚΔΟΣΙΣ Γ´
Θεσσαλονίκη

15 Αὐγούστου 2018

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ, Ἄγγελοι, Δίκαιοι, Πατριάρχαι, Προφῆται, Ἀπόστολοι, Ἱεράρχαι, Μάρτυρες, Ὅσιοι, καὶ λοιποί, συνέζησαν μετὰ τῆς Προσευχῆς, ὡς Θείας καὶ Ἱερᾶς Μυσταγωγίας, διὰ τῆς ὁποίας κατορθοῦται ἡ κατὰ Χάριν Θέωσις ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ καὶ ἡ πρὸς τὴν Θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν μετάβασις.

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ

Ἔκδοσις Β´ – Θεσσαλονίκη 2014 (μεγάλο μέγεθος)

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ

Ἔκδοσις Γ´ – Θεσσαλονίκη 2018 (μικρό μέγεθος)

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ

Ηχογραφημένες Προσευχές από το Προσευχητάριο

Εκτέλεση Α´ – Θεσσαλονίκη 2016

1. ΕΥΧΕΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ (ΕΥΧΕΣ ΑΓ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ)

2. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ

3. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

4. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ/ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ

5. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ’ ΩΡΑΣ

6. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

7. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

8. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ/ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

9. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ

10. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

11. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

12. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Σχετικό άρθρο: Περί προσευχής →