ΑΡΧΙΚΗ / ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗΤΑΡΙΟΝ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

περιέχον τὰς καθ᾽ ἡμέραν προσευχὰς καὶ ἀκολουθίας τῆς ἑβδομάδος
Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος (Μητρόπουλος )

ΕΚΔΟΣΙΣ Α´
Ἀθῆναι, 23 Ἀπριλίου 1999

ΕΚΔΟΣΙΣ Β´
Θεσσαλονίκη, 6 Ἰανουαρίου 2014

ΕΚΔΟΣΙΣ Γ´
Θεσσαλονίκη, 15 Αὐγούστου 2018

ΕΚΔΟΣΙΣ Α´
Ἀθῆναι

23 Ἀπριλίου 1999

ΕΚΔΟΣΙΣ Β´
Θεσσαλονίκη

6 Ἰανουαρίου 2014

ΕΚΔΟΣΙΣ Γ´
Θεσσαλονίκη

15 Αὐγούστου 2018

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ, Ἄγγελοι, Δίκαιοι, Πατριάρχαι, Προφῆται, Ἀπόστολοι, Ἱεράρχαι, Μάρτυρες, Ὅσιοι, καὶ λοιποί, συνέζησαν μετὰ τῆς Προσευχῆς, ὡς Θείας καὶ Ἱερᾶς Μυσταγωγίας, διὰ τῆς ὁποίας κατορθοῦται ἡ κατὰ Χάριν Θέωσις ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ καὶ ἡ πρὸς τὴν Θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν μετάβασις.

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ

Ἔκδοσις Β´ – Θεσσαλονίκη 2014

(μεγάλο μέγεθος)

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ

Ἔκδοσις Γ´ – Θεσσαλονίκη 2018

(μικρό μέγεθος)

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ

Ηχογραφημένες Προσευχές από το Προσευχητάριο

Εκτέλεση Α´ – Θεσσαλονίκη 2016

1. ΕΥΧΕΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ (ΕΥΧΕΣ ΑΓ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ) (Λήψη αρχείου)

2. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ (Λήψη αρχείου)

4. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ/ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ (Λήψη αρχείου)

6. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ (Λήψη αρχείου)

7. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (Λήψη αρχείου)

8. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ/ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Λήψη αρχείου)

9. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ (Λήψη αρχείου)

11. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ (Λήψη αρχείου)

12. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ (Λήψη αρχείου)

Σχετικό άρθρο: Περί προσευχής →