ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤOIXOY 2019

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΦΙΕΡΟΜΕΝΟΝ

Eἰς τὸν ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ χαρακτῆρα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.