ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2008

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

EIΣ THN ΠANAΓIAN TPIAΔA ήτοι EIΣ TON ANAPXON ΘEON ΠATEPA, EIΣ TON ΣYNANAPXON KAI OMOOYΣION IHΣOYN XPIΣTON TON MONOΓENH YION KAI ΛOΓON TOY ΘEOY ΠATPOΣ KAI EIΣ TO ΣYNAΪΔION KAI ΠANAΓION ΠNEYMA. TON ENA TPIΣYΠOΣTATON ΘEON TON TAYTOYPΓOYNTA ∆IA TA ΠANTA, OΣ EΣTI H ANΩTATH APXH, ΕΞOYΣIA KAI KEΦAΛH THΣ MIAΣ AΓIAΣ KAΘOΛIKHΣ KAI AΠOΣTOΛIKHΣ EKKΛHΣIAΣ AYTOY.

EΓKOΛΠION KATA TΩN APNOYMENΩN THN AΓIAN TPIA∆A ΩΣ KEΦAΛHN THΣ EKKΛHΣIAΣ TOY ΘEOY KAI ΛEΓONTΩN OTI: «KEΦAΛH THΣ EKKΛHΣIAΣ EINAI O XPIΣTOΣ KAI OXI H AΓIA TPIAΣ». ΩΣAN O XPIΣTOΣ NA MHN HTO O EIΣ THΣ AΓIAΣ TPIA∆OΣ KAI NA MHN ETAYTOYPΓEI META TOY ΠATPOΣ KAI TOY AΓIOY ΠNEYMATOΣ