ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2010

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2010

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Εἰς τόν ἐν Ὁσίοις Ἱεράρχην καί Νεοφανέντα τῆς Ἐκκλησίας
Ἅγιον Νεκτάριον Πενταπόλεως τόν ἐν Αἰγίνῃ τόν Θαυματουργόν, τόν τῆς Σηλυβρίας γόνον, τόν ἐν Χίῳ μονάσαντα καί τήν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίαν κατακοσμήσαντα, τόν ἐν Ἑλλάδι τό Εὐαγγέλιον κηρύξαντα καί ἐν τῇ Ριζαρείῳ διαπρέψαντα, τόν τά ἱερά λόγια τῆς Ἐκκλησίας ἔργοις πολλοῖς συγγράψαντα καί ἡμῖν κληροδοτήσαντα.

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἐκ τῆς ὁσίας αὐτοῦ κοιμήσεως τήν 9ην Νοεμβρίου 1920 ἕως τήν 9ην Νοεμβρίου 2010.

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΔΙΔΑΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΙΓΙΝῌ, ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΦΙΛΙΑΣ.