ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2015

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Eἰς τοὺς ἀπὸ τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α’ Καρπαθάκη ἕλκοντας τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ καὶ τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, τοὺς μὴ δεξαμένους τὴν καινοτομίαν τοῦ Νέου Παπικοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου (τοῦ ἀπ᾽ αἰώνων Καταδικασθέντος καὶ Ἀναθεματισθέντος Πανορθοδόξως πολλάκις ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖον ἐσχάτως ἐπέβαλεν ἡ Ἑβραιοσιωνιστικὴ Μασονία), καθὼς καὶ τοὺς ἀποκηρύξαντας πᾶσαν ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν μετὰ τῶν δεχομένων αὐτὸ καὶ μετὰ πάντων τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς.

1. Ἀφιέρωσις – Σελ.1
2. Ταυτότης ἐκδόσεως – Σελ.2
3. Ἡ Φωνὴ τοῦ Ἁγίου Πατρός – Σελ.5
4. Εὐχαὶ τοῦ Παναγιωτάτου – Σελ.7
5. Πρόλογος – Σελ.9
6. Μηνολόγιον καὶ Ἀναγνώσματα – Σελ.12
7. Κυριακοδρόμιον – Σελ.38
8. Ἐγκόλπιον -Ἐφόδιον – Σελ.41
9. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Σελ.43
     –Τὸ Πρόβλημα τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς μετὰ τὸ Σχίσμα τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου τὸ 1924 – Σελ.47
    –Ἡ Ἀποστολικὴ Πίστις καὶ ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μετὰ τὸ Σχίσμα. Περίοδος 1924-1935 – Σελ.54
     –Ἡ Ἀποστολικὴ Πίστις καὶ ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1935 ἕως τὸ 1948 – Σελ.68
     –Ἡ Ἀποστολικὴ Πίστις καὶ ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1948 ἕως σήμερον – Σελ.84
     –Οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ.Ἑλλάδος (1935-1989) – Σελ.88
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ:
10. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α’ Καρπαθάκης – Σελ.93
11. Ὁ Τριμυθοῦντος Κύπρου ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Σελ.103
12. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ΑΝΔΡΕΑΣ – Σελ.107
13. Ὁ Θεσσαλονίκης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Σελ.113
14. Ὁ Κορινθίας ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – Σελ.117
15. Ὁ Μεσσηνίας ΧΡΥΣΟ ΣΤΟΜΟΣ – Σελ.121
16. Ὁ Θηβῶν ΙΩΑΝΝΗΣ – Σελ.125
17. Ὁ Τρίκκης ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ – Σελ.126
18. Ὁ Ἀττικῆς ΜΕΛΕΤΙΟΣ – Σελ.129
19. Ὁ Βρεσθένης ΜΑΤΘΑΙΟΣ Β’ – Σελ.130
20. Ὁ Κιτίου Κύπρου ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ – Σελ.133
21. Ὁ Πειραιῶς ΑΝΘΙΜΟΣ – Σελ.136
22. Ὁ Σαλαμῖνος ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ – Σελ.138
23. Ὁ Ἀρχ/πος ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ – Σελ.141
24. Ὁ Μεσσηνίας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ – Σελ.147
25. Ὁ Ἀττικῆς ΜΑΤΘΑΙΟΣ – Σελ.153
26. Ὁ Πειραιῶς ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Σελ.156
27. Ὁ Βρεσθένης ΛΑΖΑΡΟΣ – Σελ.158
28. Ὁ Ἀργολίδος ΠΑΧΩΜΙΟΣ – Σελ.160
29. Ὁ Φθιώτιδος ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ – Σελ.162
30.Ὁ Ἡρακλείου Κρήτης ΕΥΜΕΝΙΟΣ – Σελ.164
31. Ὁ Σερβίων καὶ Κοζάνης ΤΙΤΟΣ – Σελ.167
32.Ὁ Θεσσαλονίκης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – Σελ.169
33. Ὁ Πρωτοσύγκελλος καὶ Πρωθιερεὺς π. ΕΥΓΕΝΙΟΣ Τόμπρος, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (1905-1982) – Σελ.199
34. Φωτογραφικὸν Παράρτημα: Καταδίκαι Νεοεικονομαχίας καὶ Ἐκκλησιομαχίας – Σελ.208
35. Ἐπίλογος – Σελ.212
36. Ὑπόμνημα – Σελ.217
37. Νηστεῖαι – Σελ.218
38. Καταλύσεις – Σελ.219
39. Διευθύνσεις – Σελ.220
40. Περιεχόμενα – Σελ.222