ΑΡΧΙΚΗ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2023

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2023

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Εἰς τὴν στηλίτευσιν τοῦ λεγομένου «Πανορθοδόξου», ἀλλ᾽ ὄντως ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΛΗΣΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ τοῦ 1923, τοῦ συγκροτηθέντος εἰς ΚΠολιν ὑπὸ τοῦ μασόνου Πατ/χου Μελετίου Μεταξάκη, ὡς ἐκ τελεστικοῦ ὀργάνου διὰ τὴν ὑλοποίησιν καὶ ἐφαρμογὴν τῆς Διαβοήτου Αἱρετικῆς Οἰκουμενιστικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920, ἤτοι, τοῦ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Χάρτου τῆς Παναιρέσεως τοῦ Ἀθέου καὶ Ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ.