ΑΡΧΙΚΗ / ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ / ΣΧΙΣΜΑΤΑ / ΟΙ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΙ ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΙ

ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑΝ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ

Διότι πιστεύουν ότι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός δεν είναι Προαιώνιος,

δηλαδή, δεν είναι Θεός αλλά ένα κτίσμα.

Ομάς Γ.Ο.Χ. Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, 17 – 3 – 2003