Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 1

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2003

Περιέχει:

‒ Λόγος Πανηγυρικὸς εἰς τὰ Ἅγια Θεοφάνεια


‒ Ἐκκλησιαστικὸ Πραξικόπημα καὶ Σχίσμα


‒ Ἡ Καῦσις, ἡ Καταδίκη καὶ ὁ Ἀναθεματισμὸς τῶν Αἱρετικῶν Συγγραμμάτων τῶν Ἐκκλησιομάχων – Χριστομάχων – Τριαδομάχων