Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 2

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2003

Περιέχει:

‒ Ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου ἐπὶ τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ


‒ Ἔκδοσις Ποιμαντορικῆς Ἐγκυκλίου, 3-3-2003, κατὰ τῶν Τριαδομάχων, Χριστομάχων, Ἐκκλησιομάχων ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης