Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 21

Μάϊος – Ἰούνιος 2006

Μάϊος – Ἰούνιος 2006

Περιέχει:

‒ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ματθαῖος Α´:  56 ἔτη ἀπὸ τῆς ὁσίας κοιμήσεώς του


‒ Περὶ Πίστεως καὶ Ἀπιστίας


‒ Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (συνέχεια ζ´)


‒ Ὑπερηφανείας ἰδιώματα καὶ θεραπεία


‒ Ὁ Γέρων Μωϋσῆς Μοναχός, Κτίτωρ καὶ Ἡγούμενος τῶν Ἱερῶν Μονῶν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ Ταξιαρχῶν Ἀθηκίων Κορινθίας


‒ Εἰκών: Ἡ Ρίζα τοῦ Ἰεσσαί, Ἡ Θεοτόκος μὲ τὸν Χριστὸν περιβαλλόμενοι ὑπὸ τῶν Προφητῶν καὶ ἄνωθεν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ ὁ Θεὸς Πατήρ

(Ὡραία Πύλη Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Μονὴ Παναγίας Κερατέας)