Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 22

Ἰούλιος – Αὔγουστος 2006

Ἰούλιος – Αὔγουστος 2006

Περιέχει:

‒ Ἡ Προαιωνιότης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Εὐαγγελικὴν περικοπὴν τῆς Μεταμορφώσεως


‒ Ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (συνέχεια η´)


‒ Τὸ Ἄναρχον καὶ Προαιώνιον Πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰς 24 εὐχάς, ἐν εἴδει Οἴκων, τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου


‒ Πρόσκαιρον τοῦ Θανάτου τὸ Κράτος