Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 26

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2008 

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2007

Περιέχει:

‒ Πάσχα τῶν Χριστιανῶν


‒ Πάσχα Κυρίου – Kύριον Πάσχα


‒ «Ἰησοῦς ὁ Ὑπέρθεος»


‒ «Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου» (Ἠλία Μηνιάτη, Ἀπόσπα σμα Διδαχῆς εἰς τὸ Σωτήριον Πάθος)


‒ 2007: Ἔτος Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἀφιέρωσις εἰς τὰ 1600 ἔτη (407 – 2007) ἀπὸ τὴν Ὁσιομαρτυρικὴν Κοίμησιν τοῦ Ἁγίου (συνέχεια β´)