Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 29

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2007

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2007

Περιέχει:

‒ Ὁ πρ. Μεσσηνίας Γρηγόριος εἶναι Δημιουργὸς καὶ Ἀρχηγὸς Αἱρέσεως, Σχίσματος, Ἀνταρσίας καὶ Ἐκκλησιαστικοῦ Πραξικοπήματος (ὑπὸ Ἀρχιμανδρίτου Ἰωάσαφ)

 

‒ 2007: Ἔτος Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἀφιέρωσις εἰς τὰ 1600 ἔτη (407 – 2007) ἀπὸ τὴν Μαρτυρικὴν Κοίμησιν τοῦ Ἁγίου (συνέχεια ε´)

 

‒ Λόγος περὶ Ἑνώσεως πρὸς Ἴασιν τῶν Σχισμάτων εἰς τὴν Μίαν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ

 

‒ Ἡ Καταστροφὴ τῆς Σμύρνης – Σεπτέμβριος 1922