Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 3

Μάϊος – Ἰούνιος 2003

Περιέχει:

‒ «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν»


‒ Οἱ Χριστομάχοι καὶ Ἐκκλησιομάχοι καὶ οἱ Προτεσταντικὲς Ρίζες τους ὅτι ὁ Χριστὸς Δὲν εἶναι Προαιώνιος


‒ «Ἑάλω ἡ Πόλις: Πῆραν τὴν Πόλιν πῆράν την»


‒ Ἡ Πέτρα τῆς Πίστεως καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος