Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 33-34

Μάϊος – Ιούνιος, Ιούλιος – Αὔγουστος 2008

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2008

Περιέχει:

‒ Ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Εἷς Τρισυπόστατος καὶ Ἀναλλοίωτος Θεός


‒ Οἱ Ἐπίσημοι Φορεῖς τοῦ Νέου Ἡμερολογίου Ἀναγνωρίζουν τὴν Νομιμότητα τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου