Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 37

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2009

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος 2009

Περιέχει:

‒ «Τριάδος ἡ Φανέρωσις ἐν Ἰορδάνῃ Γέγονεν»


‒ Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Νηπιάζει δι᾽ ἐμὲ ὁ Παλαιός τῶν Ἡμερῶν»


‒ Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε (περὶ τοῦ Ἀνάρχου Προσώπου τοῦ Ἰησοῦ)


‒ Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας