Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 39-40

Μάϊος – Ιούνιος, Ιούλιος – Αὔγουστος 2009

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2009

Περιέχει:

‒ «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν»


‒ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος, διὰ χειρὸς Φωτίου Κόντογλου


‒ Ἡ Καταδίκη τῶν Κακοδοξιῶν καὶ Αἱρέσεων τοῦ Ἀποστόλου Μακράκη (21-12-1878)


‒ Ἐγκαίνια Εἰδωλολατρικοῦ Ναοῦ εἰς τὸ Ὡραιόκαστρον Θεσσαλονίκης


‒ Ἀφιέρωμα εἰς τὸν Ἑλληνισμὸν τοῦ Πόντου διὰ τὰ 90 χρόνια ἀπὸ τὴν Γενοκτονία καὶ τὸν Ξεριζωμὸ τῶν Ἑλλήνων(19 Μαΐου 1919 ἕως 19 Μαΐου 2009)


‒ Ὕμνος εἰς τὸν Τίμιον Πρόδρομον ‒ Ποῖος εἶσαι, ἄνθρωπε!