Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 4

Ἰούλιος – Αὔγουστος 2003

Περιέχει:

‒ Τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον καὶ ὁλόκληρος ἡ Ἁγία Γραφὴ Καταδικάζει καὶ Ἀναθεματίζει

τοὺς νεοφανεῖς Ἀθέους, Αἱρετικούς, Θεομάχους, Χριστομάχους, Ἐκκλησιομάχους


‒ «Ἑάλω ἡ Πόλις: Πῆραν τὴν Πόλιν πῆράν την» (συνέχεια)


‒ Τῆς Τριάδος ὁ Εἷς καὶ οἱ Συνοδικοὶ Ὅροι Πίστεως


‒ Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Θεὸς Προαιώνιος καὶ Ἄναρχος


‒ Τὸ Ἄκτιστο Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς


‒ Εἰκών: Ἡ Παναγία καὶ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Προαιώνων Θεός

(Μονὴ Μυρτιᾶς Θέρμου Αἱτωλοακαρνανίας, ἔργον Ξένου Διγενῆ, 1491)