Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 41-42

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2009 

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2009 

Περιέχει:

‒ Ἡ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

 

‒ Ἡ ἐπίσημος ἀπάντησις τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης 17/12/1966 ὑπὲρ τῆς Νομικῆς Ἰσχύος τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου καὶ τῆς Συνταγματικῆς Ἐλευθερίας τῶν Παλαιοημερολογιτῶν

 

‒ Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως εἰκονογραφημένον