Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 43-44

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος, Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2010

Ἰανουάριος – Φεβρουάριος

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2010

Περιέχει:

‒ «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ Ἀγαπητὸς ἐν ᾧ εὐδόκησα»


‒ Περὶ τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων


‒ Ἐπέτειος Χειροτονίας τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου (Μητροπούλου) καὶ τὸ Χειροτονητήριόν του


‒ Ὁ Καθορισμὸς τῆς Ἡμερομηνίας τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα


‒ Διευκρίνισις ἐπὶ τοῦ Πρακτικοῦ τῆς Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἰεραρχίας ὑπ᾽ ἀρ. 2772/13-7-94