Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 59-60

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2012

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2012

Περιέχει:

‒ Ἄτρεπτος καὶ Ἀναλλοίωτος ἐν τῇ Σαρκώσει ἡ Προαιώνιος Ὑπόστασις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ


‒ 100 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἀπελευθέρωσιν τῆς Θεσσαλονίκης, 1912 – 2012


‒ Τριάντα ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ Ἀειμνήστου Πρωτοσυγκέλλου π. Εὐγενίου Τόμπρου


‒ Νεοημερολογίτης Μητροπολίτης Βαπτίζεται μὲ Ράντισμα ὑπὸ Παπικοῦ Ἐπισκόπου


‒ Περὶ τῆς Ἐνδυμασίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν