Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 75-76

Μάϊος – Ιούνιος, Ιούλιος – Αὔγουστος 2015 

Μάϊος – Ιούνιος

Ιούλιος – Αὔγουστος 2015 

Περιέχει:

‒ Ὁ Δογματικὸς ὅρος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» εἰς τὴν Πίστιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 

 

‒ Εἴκοσι ἔτη ἀπὸ τὴν Καταδίκην τῆς Αἱρέσεως τῶν Ἰουδαϊζόντων Νεοεικονομάχων — Καθαίρεσις καὶ Ἀναθεματισμός

(25 Ἰουνίου 1995 – 25 Ἰουνίου 2015)

 

‒ Ἐπανέκδοσις Ποιμαντορικῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου περὶ τῆς θέσεως τῶν Ἁγίων Εἰκόνων τῆς ἐκ τοῦ Τάφου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τὰ Προσκυνητάρια τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ οἰκιῶν.