Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΟΣ 8

Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2004

Περιέχει:

‒ Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ


‒ «Καὶ Αὐτὸς Προσδοκία Ἐθνῶν» (συνέχεια γ´ καὶ τέλος)


‒ 80 Χρόνια Νεοημερολογιτισμοῦ – Οἰκουμενισμοῦ (1924-2004)


‒ Ἡ ἀναβίωσις τῆς Σατανικῆς Εἰδωλολατρείας εἰς τὴν Ἑλλάδα


‒ Οἱ Εἰδωλολάτραι ἀρνοῦνται τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ


‒ Ἡ Ἁγία Μάρτυς Στεφανίς