Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 83-84

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016

Περιέχει:

‒ Εἴκοσι Ἔτη Ἐκδόσεως τοῦ Περιοδικοῦ «ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗ ΣΙΑΣ ΟΡΘΟ ΔΟΞΩΝ» (Ἰούλιος 1996 – Ἰούλιος 2016) καὶ τῶν Μικρῶν Ἡμερολογίων (1996-2017)