Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’

ΤΕΥΧΗ 91-92-93

Ιανουάριος – Φεβρουάριος, Μάρτιος – Απρίλιος, Μάιος – Ιούνιος 2018

Ιανουάριος – Φεβρουάριος

Μάρτιος – Απρίλιος

Μάιος – Ιούνιος 2018

Περιέχει:

‒ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

 

‒ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Ἀριθ. Πρωτ. 1989, Ἀθῆναι, 12 Ἰουλίου 1950»

Α) Σύντομον Προλογικὸν Σημείωμα

Β) Σύντομος Ἱστορικὴ Εἰσαγωγή

Γ) Ἡ ὑπ᾽ ἀριθ. πρωτ. 1989/12-7-1950 Συνοδικὴ Ἐπιστολὴ τῆς Νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Δ) Σύντομος Σχολιασμὸς τῆς Ἐπιστολῆς

Ε) Ἐπίλογος

 

‒ ΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

«Πρᾶξις 45 Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, Ἀθῆναι, 31η Ἰανουαρίου 1951»