Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 1

Ἰούλιος – Αὔγουστος 1996

Περιέχει:

‒ Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις περὶ Ἐπανεκδόσεως τοῦ Περιοδικοῦ «Κῆρυξ Ἐκκλησίας Ὀρθοδόξων»

 

‒ Τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

‒ Ἀνακοίνωσις – Καταγγελία σχετικῶς μὲ τὶς παράνομες ἐνέργειες ἀναρχικῶν Καλογραιῶν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κερατέας

 

‒ Σύντομος Ἀναφορὰ καὶ Ἀπάντησις εἰς Ἐπιστολὴν Νεοεικονομάχων τῆς Αὐστραλίας

 

‒ Τὰ Σχολικὰ Βιβλία καὶ οἱ Νεοεικονομάχοι

 

‒ Τὸ Ὄνομα ΙΕΧΩΒΑ – ἡ Σημασία καὶ ἡ Ἱστορική του Προέλευσις