Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 18

Μάϊος – Ἰούνιος 1999 

Περιέχει:

‒ Ἀνθρωπομορφικαί, Ἀνθρωποπαθεῖς, Ἀνθρωποπρεπεῖς, Ἀνθρωποειδεῖς ἐμφανίσεις (ὁράματα) τοῦ Θεοῦ 


‒ Αἱ Ὁράσεις τῶν Θεοφανειῶν Εἰκονίζονται 


‒ Σύντομον Βιογραφικὸν Σημείωμα τοῦ Ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ματθαίου Α´ 


‒ Ὄχι εἰς τὴν Παγκόσμιον Διακτατορίαν τοῦ Ἠλεκτρονικοῦ Ὁλοκληρωτισμοῦ