Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 3

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1996

Περιέχει:

‒ Οἱ Νεοεικονομάχοι συνεχίζουν νὰ ἐξαπατοῦν τοὺς ἐν ἀγνοίᾳ τελοῦντας 


‒ Νέος Διώκτης τῆς Ἐκκλησίας (ὁ καθῃρημένος Κήρυκος Κοντογιάννης) 


‒ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων 


‒ «Οὐνῖται ἢ Οὐνιᾶται ἢ Ἑλληνόρρυθμοι Καθολικοί» 


‒ Καταδίκη τῆς Ἐπιθέσεως τῶν Νεοεικονομάχων Γκουτζίδη καὶ Κοντογιάννη κατὰ τοῦ Ἀττικῆς Ματθαίου καὶ κατὰ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας