Περιοδικον Κ.Ε.Ο.
«Κηρυξ Εκκλησιας Ορθοδοξων»

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’

ΤΕΥΧΟΣ 8

Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 1997

Περιέχει:

‒ Οἱ Νεοεικονομάχοι ἀναγνωρίζουν ἐπισήμως τὴν ὕπαρξιν τῆς ὑπ᾽ ἀριθμ.2660/26.2.1993 Ἱστορικῆς Β´ Ἐγκυκλίου 

 

‒ Ἐπιστολὴ τοῦ πρώην Ἀργολίδος Παχωμίου διὰ τῆς ὁποίας Ἀνακαλεῖ τὴν ὑπογραφήν του ἀπὸ Μή-Συνοδικὰ Ἔγγραφα, ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ Συνοδικά, ὅπως εἶναι αἱ Ἐγκύκλιοι 2566/23.1.92 καὶ 2660/26.2.93 

 

‒ Ὁ Ἀντίχριστος πρὸ τῶν Πυλῶν 

 

‒ Ἡ «Ἁγία Τετράδα» τοῦ Πάπα